19-ESCONI 10th Anniv_Mrs Samford Gates et al_11-13-1959